Enquisa: Plan de consumo de froitas nas escolas

Como sabedes, no curso 2012/13 nos incorporamos ao Plan de consumo de froitas nas escolas  que, subvencionado con fondos europeos, pretende incidir nos bos hábitos alimentarios do alumnado de ESO.

A través da seguinte  enquisa, queremos coñecer a túa opinión sobre esta iniciativa.

Resposta as preguntas propostas. Algunhas  son para valorar de 1 a 5 ,  sendo 1 o mínimo e 5 o máximo. Outras son para respostar sen máis.

Enquisa

Grazas pola túa colaboración.

Advertisement