AS REDES SOCIAIS DA DXT PUBLICAN O RECOÑECEMENTO AO NOSO IES

A Dirección Xeral de Tráfico no seu canal de Twitter publicou a entrega da acreditación Stars por promover os desprazamentos sostibles ao IES Xograr Afonso Gómez.

Advertisement

LEMBRANDO NORMAS DE USO DO PATINETE ELÉCTRICO

Como xa sabedes, as normas de uso do patinete cambiaron hai uns meses, non está de mais refrescar a normativa e actualizar coñecementos.

Outro aspecto fundamental na seguridade é o casco. Sabes que requisitos debe cumprir un casco?

Para que esté homologado debe cumprir unha serie de características e adenáis debemos levalo ben posto. Dous dedos por enriba das cexas e ben atado, de forma que non se baixe.